Cyfrannu fy nghreadigrwydd

 

Doniau’r dorf i’n hymgyrch yn 2011 – byddwch yn rhan!

Wyt ti’n gerddor, yn ddyluniwr neu yn meddu ar ddoniau creadigol eraill i’w rhoi i’r Blaid i’n helpu i ennill yn 2011? Wrth i ni nesáu at Fai 5 a’r Etholiad Cymreig hollbwysig, rydym yn gofyn i’n cefnogwyr fod yn rhan o’r ymgyrch mewn modd hollol newydd trwy fynd at y dorf i gywain eich doniau er mwyn creu ein hymgyrch orau oll.

 

Cerddorion dros y Blaid

Fedrwch chi helpu i greu cerddoriaeth a chefndir i’n hysbysebion ar y we, digwyddiadau, y gynhadledd neu hyd yn oed ddarllediadau teledu?  Rydym eisiau i’n cefnogwyr helpu i greu amrywiaeth o draciau o wahanol hyd.

Pa fath o gerddoriaeth: Cerddoriaeth gadarnhaol i ysbrydoli, a thraciau cefndir addas i wahanol themâu
Hyd y traciau: 15 eiliad, 30 eiliad, 1 funud, 2"40
Allwch chi helpu? e-bostiwch morgan.lloyd@plaidcymru.org

 

Dylunwyr dros y Blaid

Allwch chi ddylunio cefndiroedd byrddau gwaith, posteri, animeiddiadau fflach neu helpu i ddylunio taflenni lleol i helpu ein hymgyrch ar lawr gwlad?
Rhowch wybod i ni beth fedrwch wneud.  e-bostiwch morgan.lloyd@plaidcymru.org

 

Tynnwyr lluniau dros y Blaid

Allwch chi dynnu llun da? Allwch chi gyfrannu'ch creadigrwydd ac ychydig o oriau i dynnu lluniau ar gyfer ein hymgyrch ni a oes gennych stoc o luniau y gallem eu defnyddio? Rhowch wybod i ni beth y gallwch ei wneud. E-bostier morgan.lloyd@plaidcymru.org

 

Sgiliau eraill i helpu'r Blaid?  

Oes gennych chi sgiliau eraill allai helpu’r ymgyrch?
Rhowch wybod, ebostiwch morgan.lloyd@plaidcymru.org