Pwy ydym ni

Mae Plaid Cymru Ifanc yn cynnwys pob aelod o Blaid Cymru dan 30 oed. Mae ein mudiad ieuenctid yn agored i bawb ifanc sydd am gymryd rhan mewn symud Cymru ymlaen i'r dyfodol.

Mae Plaid Cymru Ifanc yn ethol pwyllgor gwaith cenedlaethol sy'n gofalu am reolaeth feunyddiol y mudiad ieuenctid. Mae gan bob aelod o Plaid Cymru Ifanc hawl i bleidleisio neu sefyll fel swyddog yn unol ag egwyddorion democrataidd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau i unrhyw un ar y pwyllgor gwaith, neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â'n hysgrifennydd, Charlotte Britton, ar postcymrux@googlemail.com

Dyma'r aelodau presennol o'r pwyllgor gwaith:

  • Cadeirydd - Cerith Rhys Jones

  • Is Gadeirydd – Emyr Gruffydd

  • Ysgrifennydd – Charlotte Britton

  • Trysorydd – Gwenno George

  • Y Wasg a Chyfathrebu – Glenn Page

  • Ymgyrchoedd a Pholisi – Osian Lewis

  • Swyddogion heb bortffolio – Branwen Alaw Evans, William Thomas

  • Cynrychiolydd De Ddwyrain Cymru – Dan Lawrence

  • Cynrychiolydd De Orllewin Cymru – Glesni Morgan

  • Cynrychiolydd Gogledd Cymru - Branwen Dafydd