Cynghorwyr

Mae gan Blaid Cymru dros 200 o Gynghorwyr Sir a channoedd o Gynghorwyr Tref a Cymuned ar hyd a lled Cymru. Maent yn barod i’ch helpu ar amrediad o bynciau sy’n ymwneud â gwasanaethau lleol. Ewch i wefan eich Cyngor Sir i ffeindio eich Cynghorydd neu e-bostier post@plaidcymru.org i weld a oes Cynghorydd Plaid Cymru yn eich ardal chi.

 

Grwpiau cynghorwyr

Plaid Cymru yng Ngwynedd

 

Cymdeithas y cynghorwyr

Mae gan gymdeithas y cynghoewyr gwefan penodol Ewch i  http://www.cynghorwyr.plaidcymru.org/