Dafydd Elis-Thomas AC

Dafydd Elis-ThomasEtholwyd Dafydd Elis-Thomas gyntaf i'r Cynulliad Cenedlaethol ym 1999 dros etholaeth Meirionnydd Nant Conwy, ac yn ddiweddarach dros etholaeth Dwyfor Meirionnydd yn 2007.

Ganed Dafydd Elis-Thomas yng Nghaerfyrddin ym 1946, ac fe'i maged yng Ngheredigion a Dyffryn Conwy. Fe'i hetholwyd gyntaf ym 1974 fel AS (yr AS ieuangaf yn y Senedd honno), ac fe'i gwnaed yr Arglwydd am Oes ym 1992; yn ystod ei yrfa yn y Senedd, bu hefyd yn arweinydd y Blaid. Ar wahân i'w waith mewn gwleidyddiaeth, mae Dafydd Elis-Thomas hefyd wedi gwasanaethu ar Fwrdd yr Iaith Gymraeg, y Sefydliad Ffilm Prydeinig, a Chyngor Celfyddydau Cymru, yn ogystal â gweithio yn y sector preifat fel cyfarwyddwr cwmni arolygu amgylcheddol.

Yn ychwanegol at ei ddyletswyddau yn y Cynulliad, mae Dafydd Elis-Thomas yn aelod o Gorff Llywodraethol yr Eglwys yng Nghymru, ac yn Llywydd Anrhydeddus y mudiad gwrth-ffasgaidd Searchlight Cymru. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn canoli ar ddatblygu datganoli yng Nghymru, a statws Cymru yn Ewrop.

Manylion Cyswllt

www.dafyddelis-thomas.plaidcymru.org

dafyddelisthomas@plaidcymru.org

Tel: 01766 515028

Swyddfa Plaid Cymru
7 Bank Place,

Porthmadog

Gwynedd, LL49 9AA