RSS DIGWYDDIADAU

Cynhadledd Arbennig ar y Cyfansoddiad

16/02/2022

Cynhelir Cynhadledd Arbennig ar y Cyfansoddiad yng Nghwesty'r Marine, Aberystwyth, Dydd Sadwrn, 16eg o Chwefror. Diben y cyfarfod fydd trafod y newidiadau i'r Cyfansoddiad a Rheolau Sefydlog a'u argymhellwyd yn adroddiad 'Camu Mlaen'.

Mae'r Gynhadledd ar agor i bob aelod, er dim ond cynrychiolwyr fydd yn gallu pleidleisio.

Mae copi o'r Cyfansoddiad a Rheolau Sefydlog ddrafft ar gael yn adran aelodau'r wefan, yma