Ein dyfodol cenedlaethol

Credu yn nyfodol Cymru

Cred Plaid Cymru hefyd ymhen amser y gall pwerau pellach gael eu trosglwyddo i'r Cynulliad Cenedlaethol, gan ddechrau gyda'r heddlu a chyfiawnder troseddol, a'i ddilyn wedyn gan ynni a darlledu. Yr ydym wedi ymrwymo i weithio dros bobl Cymru a chyda hwy i greu economi cryfach, cymunedau diogelach, byd sicrach ac ateb i'r argyfwng hinsawdd.

Mewn llywodraeth, mae'r Blaid wedi gwneud y canlynol:

  • sefydlu a chyflawni Confensiwn Cymru Gyfan;

  • ennill ymrwymiad trawsbleidiol hanesyddol i refferendwm ar bwerau deddfu a sicrhau dyddiad i'r bleidlais ym Mawrth 2011;

  • sicrhau Comisiwn Annibynnol ar Gyllido a Chyllid i Gymru;