Ein gweledigaeth ar gyfer trafnidiaeth 

Beth yw gweledigaeth y Blaid i'n cludiant cyhoeddus?

Yr ydym yn gweld gwella cludiant cyhoeddus fel rhywbeth hanfodol bwysig, nid yn unig er mwyn gallu teithio'n haws, ond hefyd yn y frwydr yn erbyn newid hinsawdd ac er mwyn uno'r genedl. Dangosodd Plaid Cymru mewn llywodraeth ei bod wedi ymrwymo i lunio system cludiant cyhoeddus integredig a modern i Gymru gyfan. Gyda'r Blaid mewn llywodraeth, mae llywodraeth Cymru am y tro cyntaf wedi cyhoeddi Cynllun Trafnidiaeth Genedlaethol ac wedi gwario mwy o arian ar gludiant cyhoeddus integredig nac ar wneud ffyrdd newydd.

Yr ydym yn cydnabod na fydd y rhwydwaith reilffyrdd byth yn ein helpu i gyrraedd ein nod amgylcheddol onid yw'n rhad ac yn ddeniadol i'w ddefnyddio, ac ni fydd hyn yn digwydd heb ymrwymiad sylweddol a chyson o arian cyhoeddus. Galwn eto am ddwyn y system reilffyrdd yn ôl i berchenogaeth gyhoeddus.

Eto, erys llawer o'r cyfrifoldeb am y rhwydwaith rheilffyrdd gyda San Steffan, ac fe fyddwn yn parhau i ymgyrchu ar i lywodraeth y DG anrhydeddu'r penderfyniad i greu cysylltiadau rheilffyrdd trydan cyflym a rhan o Gymru i dir mawr Ewrop. Galwn ar lywodraeth glymblaid y DG i gyflwyno treth ar danwydd awyrennau ac i ddefnyddio'r arian ddaw o hyn i fuddsoddi mewn gwella'r rhwydwaith cludiant cyhoeddus a gostwng prisiau tocynnau rheilffyrdd a theithiau hir mewn bysus yn sylweddol.

Galwn am adolygiad i bwerau'r Cynulliad Cenedlaethol dros gludo nwyddau. Yr ydym hefyd am weld gosod y seilwaith a'r technolegau iawn i ddatblygu'r defnydd o geir trydan.