Ein Hiaith, Diwylliant a’n Treftadaeth

Dathlu ein Hiaith, ein Treftadaeth a'n Diwylliant

Mae gan Gymru dreftadaeth ieithyddol unigryw, tirwedd rhyfeddol, a hanes eithriadol. Ers ei chychwyn fel plaid wleidyddol, mae Plaid Cymru wedi ymladd am hawliau siaradwyr Cymraeg, a thros gadw ein hunaniaeth genedlaethol. Mae diwylliant, y cyfryngau, treftadaeth a chwaraeon yn hanfodol bwysig i ni oll oherwydd eu bod yn fwy na mater o fwynhau a dathlu: maent yn symbyliad ac yn fodd o ddatblygu yn bersonol. Mae hyn yn llunio ein hunaniaeth, a'n hymdeimlad o bwy ydym. Mae diwylliant yn creu ein hymdeimlad o le, ein teimlad o berthyn, a'n golwg ar ein lle yn y byd.