Elfyn Llwyd AS

Elfyn LlwydElfyn Llwyd AS yw Arweinydd Grwp San Steffan Plaid Cymru, ac mae'n cynrychioli etholaeth Dwyfor Meirionnydd, wedi ei hennill yn etholiadau 2010. Cyn hyn, arferai gynrychioli hen etholaeth Meirionydd Nant Conwy, gan ennill y sedd mewn pedwar etholiad yn olynol, rhwng 1992 a 2005.

Fe'i ganed ym Metws y Coed ym 1951 a derbyniodd ei addysg yn Llanrwst a Phrifysgol Cymru, Aberystwyth. Cyn cael ei ethol, gweithiai Elfyn fel cyfreithiwr ac fe'i galwyd i'r bar yn fargyfreithiwr ym 1997. Yn rhinwedd y swydd honno, bu'n gwasanaethu fel Llywydd Cymdeithas Cyfreithwyr Gwynedd.

Yn San Steffan, bu Elfyn yn flaenllaw yn ymgyrchu i ddiwygio carchardai a thros hawliau cyn-filwyr, yn ogystal â chyfrannu at yr ymdrech gyson i ddatganoli mwy o bwerau i Gymru.

Bu Elfyn Llwyd yn ymwneud â'r ymdrechion amlwg o 2004 ymlaen i uchelgyhuddo Tony Blair am gamarwain Senedd y DG dros y rhyfel yn Irac. Yn nes ymlaen, arweiniodd gyfraniad y Blaid at yr ymgyrch am ymchwiliad i ryfel Irac, a gafwyd o'r diwedd.

Ei brif ddiddordebau gwleidyddol yw materion cartref, trafnidiaeth ac amaeth. Mae'n mwynhau magu colomennod, darllen, teithio a rygbi. Mae'n briod â'r gantores Eleri Llwyd, ac mae'n siarad Cymraeg a Saesneg.

Manylion Cyswllt

http://www.elfynllwyd.plaidcymru.org/

jenkinssh@parliament.uk

Tel: 01341 422661

Angorfa
Heol Meurig
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1LN