Elin Jones AC

Ganed Elin Jones ym 1966, ac fe'i magwyd ar fferm yn Llanwnnen ger Llambed. Bu yn Ysgol Gynradd Llanwnnen ac Ysgol Uwchradd Llanbedr. Wedi graddio ym Mhrifysgol Caerdydd gyda BSc mewn Economeg, derbyniodd MSc ym Mhrifysgol Aberystwyth yn astudio Economeg Gwledig. Yn y gorffennol, gweithiodd Elin fel Swyddog Datblygu Economaidd i Fwrdd Datblygu Gwledig Cymru. Bu hefyd yn gyfarwyddwr Radio Ceredigion a chwmni cynhyrchu teledu Wes Glei Cyf.

Bu Elin ar Gyngor Tref Aberystwyth o 1992 tan 1999 a daeth yn faer ieuengaf Aberystwyth ym 1997-98. Bu Elin hefyd yn Gadeirydd Cenedlaethol y Blaid rhwng 2000 a 2002.

Yn etholiadau cyntaf y Cynulliad Cenedlaethol ym 1999, etholwyd Elin yn Aelod Cynulliad newydd Ceredigion. Yn ystod y blynyddoedd cyntaf, Elin oedd llefarydd Plaid Cymru ar faterion gwledig a datblygu economaidd.

Yn 2009, enillodd Elin Wobr Pencampwr Ffermio Prydain yn Farmers Weekly, a gwobr Aelod Cynulliad y Flwyddyn.

Mae Elin yn byw yn Aberystwyth ac yn mwynhau cerddoriaeth, ffilm a darllen, a bu hefyd yn aelod o'r gr?p Cwlwm. Mae hefyd yn aelod o gôr ABC Aberystwyth.

Manylion Cyswllt

www.elinjones.plaidcymru.org

Elin.Jones@Wales.gov.uk

Swyddfa Etholaeth, 32 Heol y Wîg, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 2LN.

Tel: 01970 624 516