Gwyrddion dros y Blaid

Criw o ymgyrchwyr amgylcheddol Plaid Cymru yw Gwyrddion dros y Blaid. Mae'n agored i holl aelodau a chefnogwyr y Blaid sydd â diddordeb cryf mewn materion Gwyrdd ac amgylcheddol, yn ogystal â diddordeb ym Mhlaid Cymru a'i gweledigaeth i Gymru.

Credwn mai newid hinsawdd yw'r pwnc mwyaf pwysfawr a difrifol mewn gwleidyddiaeth gyfoes, a'n nod yw gofalu yr erys materion gwyrdd wrth galon Plaid Cymru gref a mudiad cenedlaethol cryf.

Credwn mai newid hinsawdd yw'r pwnc mwyaf tyngedfennol sy'n ein hwynebu heddiw. Os ydym am i'n plant a'n hwyrion etifeddu Cymru sy'n rhan o fyd glân, diogel a chynaliadwy, gyda'r holl harddwch a'r amrywiaeth a welwn heddiw, yna rhaid i ni ddechrau gweithredu heddiw i wneud yn sicr eu bod yn gwneud hynny.