Hyrwyddwyd gan Blaid Cymru, Ty Gwynfor, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd