Hywel Williams AS

Hywel WilliamsHywel Williams yw Aelod Seneddol Arfon. Fe'i ganed ym Mhwllheli ym 1953 a derbyniodd ei addysg ym Mhwllheli a Phrifysgol Cymru (Bangor a Chaerdydd)

Cyn ei ethol yn AS yn 2001, gweithiodd Hywel fel darlithydd, ymgynghorydd ac awdur ar ei liwt ei hun mewn gwaith cymdeithasol a pholisi cymdeithasol, yn ogystal ag fel Rheolwr Prosiect i Gofal Cymru. Ef hefyd a gynrychiolodd Blaid Cymru fel ymgeisydd yn Ne Clwyd yn etholiadau cyntaf Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae gan Hywel ddiddordeb mawr mewn materion Cwrdaidd a'r iaith Gwrdaidd, ac mae wedi siarad mewn nifer o ralïau a digwyddiadau i gefnogi Cwrdistan.

Ei brif ddiddordebau gwleidyddol yw polisi cymdeithasol, diwylliant / iaith a'r celfyddydau, a bu'n flaenllaw yn gwrthwynebu diwygiadau lles y pleidiau Llundeinig. Mae Hywel yn siarad Cymraeg a Saesneg.

Mae'n mwynhau darllen a cherdded.

Manylion Cyswllt

williamshy@parliament.uk

www.hywelwilliams.plaidcymru.org

Tel: 01286 672 076

Swyddfa Etholaeth Plaid Cymru,8 Stryd