Iechyd, gofal a gwasanaethau cymdeithasol 

Gofalu am Gymru

Mae Plaid Cymru wedi ymrwymo i sicrhau cenedl iachach trwy GIG o safon uchel wedi ei gyllido yn gyhoeddus ac sydd am ddim ar y pwynt cyflwyno. Gweledigaeth y Blaid yw un o wasanaethau iechyd wedi eu gwreiddio yng nghalon ein cymunedau, gwasanaeth iechyd sydd yn gymaint am hybu lles ac ag ymdrin ag afiechyd. Rydym eisiau gwasanaeth iechyd fydd yn sicrhau fod pobl Cymru, waeth beth fo'u cefndir a lle bynnag maent yn byw, yn cael cyfle i fyw bywydau iach a hapus. Dyma'r amser i fuddsoddi yn y dyfodol iach hwnnw.