Ieuan Wyn Jones AC

Ieuan Wyn JonesArweinydd Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones AC yw Aelod Cynulliad Ynys Môn.

Fe'i hetholwyd gyntaf yn AC Ynys Môn wedi iddo wasanaethau fel AS yr ynys ers 1987. Fe'i ganed ym 1949 a derbyniodd ei addysg yng Ngholeg Politechnig Lerpwl.

Cyn ei ethol, gweithiodd fel cyfreithiwr. Ef oedd Cadeirydd Plaid Cymru rhwng 1980-82 a 1990-92. Yr oedd hefyd yn gyfrifol, fel Cyfarwyddydd Etholiadau, am lwyddiant etholiadol y Blaid ym 1999. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn amrywiol ac eang, ond mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn iechyd ac addysg.

Daeth yn aelod o Orsedd y Beirdd yn 2001 ac fe'i gwnaed yn gymrawd o Brifysgol Cymru, Bangor llynedd. Mae Ieuan yn siarad Cymraeg a Saesneg. Mae'n mwynhau treulio amser yn ymchwilio i hanes lleol ac y mae hefyd yn mwynhau cerdded a chwaraeon.

Manylion Cyswllt

T? Elwyn Roberts, 45 Stryd y Bont,
Llangefni, Ynys Môn, LL77 7PN.

Tel: 01248 723599

ieuan.wynjones@wales.gov.uk

www.ieuanwynjones.plaidcymru.org