Plaid Ifanc

Mae pob aelod dan 30 yn aelod o'n mudiad ieuenctid. Dyfodol Cymru yw ei phobl ifanc ac yr ydym yn credu mai ein cenhedlaeth ni ddylai gydio yn y cyfle i newid ein gwlad er gwell. Credwn fod gan Gymru gymaint mwy i'w gyfrannu a chymaint mwy i'w wneud. Yr ydym yn ymfalchïo yng ngorffennol Cymru ond yn edrych ymlaen at ei dyfodol. Gwyddon y gallwn gyda'n gilydd lunio mudiad all roi i bobl Cymru weledigaeth wahanol ar gyfer eu dyfodol. Un lle gall ein holl ddinasyddion ymfalchïo yn eu gwlad hyderus, ysbrydoledig, lwyddiannus a bywiog eu hunain. Gwlad lle mae'r bobl yn dal allweddi eu tynged eu hunain.

Mae'r amser pan oedd diffyg hunanhyder yn dal Cymru'n ôl yn dod i ben. Mae ein cenedl yn tyfu mewn hyder gyda phob cenhedlaeth.

Ni yw cenhedlaeth GallCymru.

Ni yw cenhedlaeth Annibyniaeth.

Ni yw Plaid Cymru Ifanc.

Gyda'n gilydd, yr ydym yn fwy na gwleidyddiaeth.