Jill Evans ASE

Mae Jill Evans yn Aelod o Senedd Ewrop ac yn cynrychioli Cymru gyfan. Hi yw Llywydd Plaid Cymru a Chynghrair Rydd Ewrop, sef y blaid Ewropeaidd y mae Plaid Cymru yn perthyn iddi. Mae Jill ar hyn o bryd ar ei thrydydd tymor fel ASE.

Ganed Jill yn Ystrad (y Rhondda) ym 1959 ac fe'i haddysgwyd yn Nhonypandy ac ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth, a Pholitechnig Cymru. Cyn cael ei hethol i Senedd Ewrop ym 1999, gweithiodd Jill fel Cynorthwywraig Ymchwil yng nghyn-Bolitechnig Cymru, lle'r enillodd ei gradd M. Phil. Roedd hefyd yn gynghorydd lleol yn y Rhondda. Gweithiodd Jill i Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched yng Nghymru am chwe blynedd cyn cymryd swydd fel Trefnydd Rhanbarthol Cymru dros CHILD - Rhwydwaith Cefnogi Cenedlaethol Anffrwythlondeb.

Jill Evans

Prif ddiddordebau gwleidyddol Jill yw'r amgylchedd a materion rhyngwladol. Mae Jill yn siarad Cymraeg a Saesneg. Mae ganddi hanes maith fel ymgyrchwraig, gan gefnogi streic y glowyr, anghydfod gweithwyr Friction Dynamics yng Nghaernarfon, ac ymgyrchu i gau safle tirlenwi Nant y Gwyddon. Jill yw Cadeirydd CND Cymru ac mae ganddi record gref ar faterion rhyngwladol, gan gynnwys cymryd rhan yn nirprwyaeth Senedd Ewrop i Lain Gaza.

Manylion Cyswllt

http://www.jillevans.net/

45 Heol Gelligaled
Ystrad
Rhondda Cynon Taf
CF41 7RQ

Senedd Ewrop 8H153,
Wiertz-straat,
B-1047 BRUSSEL
Gwlad Belg

T: 00 322 284 5103
Ff: 00 322 284 9103
E: [email protected]