Jocelyn Davies AC

Jocelyn Davies AC yw Aelod Cynulliad rhanbarth De Ddwyrain Cymru ers ei hethol gyntaf ym 1999. Fe'i ganed ym 1959 a bu yn Ysgol Ramadeg Newbridge.

Mae'n gyn-Gynghorydd Bwrdeistref a hi oedd un o'r arolygwyr ysgolion lleyg cyntaf ym 1993. Astudiodd y Gyfraith yng Ngholeg Harris-Manchester Prifysgol Rhydychen. Hi ar hyn o bryd yw Rheolwr Busnes Grwp Plaid Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Ymysg ei diddordebau gwleidyddol mae anghenion addysg arbennig a materion cyfansoddiadol, ac y mae'n aelod o Bwyllgor Iechyd, Pwyllgor Archwilio a Phwyllgor Safonau y Cynulliad Cenedlaethol.

Manylion Cyswllt

www.jocelyndavies.plaidcymru.org

Jocelyn.Davies@wales.gov.uk

1 Griffiths Buildings
Victoria Terrace
Newbridge
NP11 4ET

Ffôn: 01495 241100