Jonathan Edwards AS

Jonathan EdwardsGaned a magwyd Jonathan Edwards ym mhentref glofaol Capel Hendre ger Rhydaman. Aeth i Ysgol Gymraeg Rhydaman ac Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa cyn graddio mewn Hanes a Gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Cymru Aberystwyth a chael gradd uwch mewn Hanes Rhyngwladol, gan arbenigo yn niwedd y Rhyfel Oer. Yn 2010 fe'i etholwyd yn aelod seneddol Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr.

Wedi cwblhau ei astudiaethau academaidd, gweithiodd Jonathan fel Pennaeth Staff i Rhodri Glyn Thomas AC ac Adam Price AS am 7 mlynedd, lle bu'n arwain ar faterion gwleidyddol i'r ddau aelod etholedig. Mae ganddo ddealltwriaeth eang o wleidyddiaeth y Senedd a'r Cynulliad Cenedlaethol.

Mae'n gyn-Gynghorydd dros Gaerfyrddin ac fe'i hetholwyd i swydd hanesyddol Siryf y dref. Yn 2005, cafodd gyfrifoldeb dros faterion strategol yng Nghyfarwyddiaeth Ymgyrchu Genedlaethol newydd y Blaid. Mae'n cael ei ystyried yn un o feddylwyr strategol mwyaf blaenllaw y Blaid.

Wedi etholiadau 2007 y Cynulliad Cenedlaethol, symudodd Jonathan i weithio gyda Chyngor ar Bopeth Cymru lle'r oedd yn gyfrifol am faterion cyhoeddus, cysylltiadau cyhoeddus a materion polisi.

Mae ei brif ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys cyfiawnder cymdeithasol a materion tramor. Ymysg ei ddiddordeb eraill mae chwarae criced i Benygroes a chefnogi tîm pêl-droed Dinas Abertawe.

Manylion Cyswllt

jonathan.edwards@plaidcymru.org

http://www.jonathanedwards.org.uk/