Leanne Wood AC

Leanne Wood

Mae Leanne Wood yn byw ym Mhenygraig yn y Rhondda. Mae Leanne wedi dal swyddi fel Swyddog Prawf, gweithiwr cymorth gyda Cymorth i Fenwyod, tiwtor ym Mhrifysgol Caerdydd a chynghorydd lleol yn Rhondda Cynon Taf.

Cafodd ei hethol i'r Cynulliad am y tro cyntaf ym mis Mai 2003 a hi oedd llefarydd Plaid Cymru dros yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd a Chyfiawnder Cymdeithasol. Erbyn hyn, hi yw llefarydd Plaid Cymru dros Dai ac Adfywio. Mae diddordebau gwleidyddol Leanne yn cynnwys yr amgylchedd, tlodi, diweithdra a chyfiawnder cymdeithasol, materion sy'n effeithio ar fenywod a phobl ifanc, gwleidyddiaeth ryngwladol a'r mudiad gwrth-ryfel, a chyfiawnder troseddol. Hi yw Cadeirydd grŵp undeb PCS yr holl bleidiau yn y Cynulliad ac mae'n Gadeirydd ar fwrdd ymddiriedolwyr Cymorth i Fenywod Cwm Cynon. Mae wedi ymrwymo i weithio dros gael Cymru sydd yn weriniaeth sosialaidd annibynol.

Pamffledi:

Gwneud ein cymunedau'n fwy diogel, 2008

Cynllun Gwyrdd i'r Cymoedd, 2011

Gwefan:

http://www.leannewood.org/

Leanne ar Facebook: http://en-gb.facebook.com/people/Leanne-Wood/613235070

Ymgysylleiadau:

Aelod o UNISON

Aelod Cyswllt o Gymdeithas Genedlaethol y Swyddogion Prawf.

Palestine Solidarity Campaign

Amnest Rhyngwladol

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

CAMRA

Abortion Rights

Republic

Cymru Cuba

Sefydliad Bevan