Lindsay Whittle

Lindsay WhittleLindsay Whittle ganed yng Nghaerffili ac y mae’n byw yn Abertridwr, ac ers 2008 bu’n Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili am yr ail waith, gan iddo arwain yr awdurdod rhwng 1999 a 2004. Mae Lindsay wedi ymladd pob etholiad Cynulliad hyd yma, a saith etholiad San Steffan, dros Blaid Cymru ac wedi ennill etholiadau cyngor lleol dro ar ôl tro ers 34 o flynyddoedd.

Lindsay yw llefarydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar Gydraddoldeb, Diogelwch Cymunedol a Chyfiawnder Cymdeithasol, ac y mae’n dal i wasanaethu fel Llywodraethwr i’w hen ysgol, Ysgol Gynradd Cwm Ifor. Y tu allan i wleidyddiaeth, dilynodd Lindsay yrfa broffesiynol am lawer degawd fel Rheolwr Tai yng Nghaerdydd, ac y mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys tai a llywodraeth leol, yn ogystal â materion fel ymladd digartrefedd.