RSS BLOG Y LLECHEN

Y Ty Mawr or tu allan

04/10/2021

Blog  wythnosol Hywel Williams AS. Dilyn Hywel ar Twitter.

Doniol oedd clywed Ed Miliband yn ceiso cyflwyno ei hun fel tipyn o north London geezer yng Nghynhadledd Llafur. Ceisiai wrth gwrs roi’r argraff o fagwraeth gymharol blebaidd, o leiaf o gymaharu â phlentyndod breintiedig David (call me Dave) Cameron (Eton a’r Bullingdon Club … o…a Rhydychen hefyd).

Do, fe aeth Ed i ysgol leol yng ngogledd Llundain. Ond yn anffodus nododd Boris Johnston fod yntau hefyd wedi mynd i’r un ysgol gynradd yn Promrose Hill, neu i ffyddloniaid yr Orsedd, Bryn y Briallu.
Tydi ByB ddim yn norff lyndyn yn yr ystyr arferol – dim mwy na mae Boris yn geezer go iawn. Yn wir, ByB ydy man gwyn man draw cynifer o drueiniaid gor-uchelgeisiol y ddinas ddihenydd.
Ond rhag i ni Gymru fod yn rhy hunan gyfiawn, dyma hefyd leoliad Odette’s, ty bwyta swancarwni bryn arall, y dawnus Bryn Williams. A chyn i chi bwyntio’r bys, do, dwi wedi bod yna, a phrofiad rhyfeddol oedd o hefyd. Ond dyna ni, tydwi ddim yn smalio fy mod yn geezer o unrhyw fath.
………………………………………..
A’r Ty ar gau cefais gyfle i redeg cymorthfeydd lleol, a chynnal cyfarfodydd ac ymweliadau.
Echdoe, ymweld ag ysgolion cynradd Bethesda, sy’n cynnal safon arddechog o addysg; nid fy neiriau i ond rhai cwbl haediannol arolygwyr Estyn.
Ymlaen ddoe i ysgolion cynradd Caernarfon a Chanolfan Noddfa ar gyfer cymorthfeydd.
Cyfarfod heddiw â phennaeth newydd y Ganolfan Byd Gwaith yng ngogledd Cymru a Phowys; Sais sydd wedi symyd i Lanuwchlyn, ac mewn pum mlynedd wedi dod i ddeall i’r dim y rhwystrau sy’n wynebu pobl diwaith lleol a phwysigrwydd yr iaith.
Yna ymweld ag Adran Gwyddor y Mor ym Mhrifysgol Bangor heddiw, Adran sydd heb ei hail ym Mhrydain.
Dyna be ydy tonic i ddyn anwydog!
………………………………………..
Dyma rhai giamocs eraill o Gynhadledd Llafur, diolch i’n hysbiwr arferol.

Roedd perfformiad Miliband yn llawn math arbennig o angerdd, wedi ei saernio’n ofalus i gyflwyno (yn honedig) y dyn go iawn, nid ei bolisiau. Ond sleifiodd dau gynnig o sylwedd allan hefyd rhywsut.

Yn gyntaf, soniodd am ad-drefnu’r gwasanaeth iechyd unwaith eto er dileu’r farchnad fewnol, trefn newydd y Toriaid a’r Democratiaid Rhyddfrdol. (cynnig call, er, stopiwch ffidlan y ’ffernols, ydy cri staff meddygol gyda llaw).

Yn ail, addawodd byddai’n cyflwyno arholiad newydd, baccalaureate technegol, a fyddai’n gymhwyster i’r hanner o blant ‘ein cenedl’ nad ydynt yn mynd i’r Brifysgol.

Sylwodd ambell Gymro, yn gwbl surbwch ac afresymol, bod addysg ac iechyd wedi eu datganoli. O ganlyniad mae’r ddau syniad mawr yma yn ymwneud â Lloegr yn unig. Pa ‘genedl’ fyddai honno felly Ed?

 Doedd neb yn synnu clywed yr anffodus Liam Byrne yn gadael y gath o’r cwd braidd drwy gyferio at y syniad o fudd-daliadau 'rhanbarthol', hynny yw budd-daliadau is mewn ardaloedd tlawd. Llafur wedi’r cyfan sefydlodd gyflogau lleol yn y gwasanaeth llysoedd yn 2008. Liam yn rhoi ei droed ynddi hi eto felly. Ond dyna ni, fo wedi’r cyfan adawodd nodyn i'w olynydd Toriaidd yn y Trysorlys yn datgan, 'There is no money', sweip sy’n cael ei daflu’n ôl byth a hefyd at Lafur fel gwrthblaid.

 O ia, ac er i Lafur gyflwyno tâl lleol yn 2008, dyma union eiriau Owen Smith ein darpar Ysgrifennydd Gwladol Llafur (gan ddarllen ei eiriau mewn drych mae’n siwr),

That's why, for example, we reject Government plans to scrap national pay bargaining.

 Pwy wnaeth y fath lanastr o drefniadau diogelwch yr Olympau ’dwch? O ia, G4S.

Pa gwmni diogelwch felly oedd yn chwilio trwmbal y Toriaidd Arglwydd Coe, swprimo’r cyfryw Olympau, wrth iddo gyrraedd Cynhadledd i gael ei addoli? Oes rhaid dweud?