RSS BLOG Y LLECHEN

Y ty mawr o'r tu allan

19/10/2021

Blog  wythnosol Hywel Williams AS. Dilyn Hywel ar Twitter.

Roedd dydd Mercher yn ddiwrnod mawr gyda chwestiynau Cymru ac ymddangosiad cyntaf David Jones fel Ysgrifennydd Gwladol. Fe gafodd groeso od o gynnes, a hynny yn Gymraeg gan rhai ASau. Mentrodd nad oedd wedi disgwyl y fath eiriau cyfeillgar. Ar hynny dyma aelod Ealing yn gweiddi ‘Resign!’ Toedd pethau ddim cystal wedyn.

Er hynny cefais ateb annisgwyl o gadarnhaol i’m cwestiwn am drydaneiddio rheilffordd y gogledd. Mae cynlluniau i wario £9.4 biliwn ar y rhwydwaith, a thros £16 biliwn ar y llinell gyflym HS2. Ond ni fu hanes am ddimau goch i lein y gogledd.
Datgelodd DJ yn ei ateb i mi ei fod wedi bod yn trafod trydaneiddio eisoes efo’r Cynulliad. Newyddion da felly, yn arbennig o ystyried na thrydaneiddiodd y llywodraeth Lafur flaenorol fodfedd o gledrau Cymru mewn 13 mlynedd.
…………………………….
Digon penisel oedd y Prif Chwip yn PMQs, wedi ei drafodaethau hwyrol efo plismyn Rhif 10. Sylwais ei fod yn gwisgo breichled blastic elusennol, o’r math a fu mor boblogaidd blynyddoedd yn ôl. Beth oedd yr achos da y tro yma tybed, diwrnod byddwch yn glen wrth regwyr plismyn?
Ta waeth, roedd Llafur yn fodlon gadael iddo chwysu. Wedi’r cyfan, gwell iddyn nhw ydy chwip wedi ei chwipio ac yn ei le, nac un newydd a fyddai’n clecian a chael trefn ar y trwps.
.....................................................
Dyma bwt o newyddion am Starbucks i chi sy’n hoff o goffi trwyddo’n laeth a rhyw gacen wy fach* ar draws eich ceg o bryd i’w gilydd. Yn ôl cadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Margaret Hodge, ni thalodd y gadwyn gaffis holl bresennol geiniog o dreth y llynedd, er eu bod yn brolio i’w cyfrandalwyr am werthiant o £1.2 biliwn. Mae La Hodge rwan yn galw ar yr awdurdodau treth i ymchwilio, a Starbucks, i fod yn deg, yn hawlio eu bod wedi talu pob ceiniog o dreth dyledus.
Daw hyn yn fuan ar ôl datgelu na thalwyd ceiniog o dreth corfforaethol ar werthiant o £3.3.biliwn y llynedd gan Amazon, y llyfrwerthwyr sydd â chanolfan enfawr yn cyflogi cannoedd yn Abertawe. Esboniodd Amazon mai busnes cyflenwi yn unig sydd ganddynt ym Mhrydain, a hwythau wedi eu cofrestru yn Lwcsembwrg.
Mae’n hawdd i ni ymateb i hyn. Pa angen llenwi coffrau’r amasoniaid a ninnau â siopau llyfrau lleol a all gyflawni unrhyw ordor dros nos. Ac i fod yn blwyfol am eiliad, mae Palas Print yng Nghaernarfon a Bangor newydd ddathlu eu penblwydd yn 10 oed, a thros y cyfnod nid yn unig wedi darparu gwasaneth penigamp, ond hefyd wedi gwneud gwaith rhyfeddol yn hyrwyddo ein dwylliant yn lleol.
Yn ehangach, mae’r byd wedi newid ers cyfnod Tony Blair, ac mae’n hen bryd i ASau a’r llywodraeth fel ei gilydd ailystyried canlyniadau globaleiddio, a’r gystadeuaeth rhyngwadol i fod yn drethiannol glen i gwmniau ysgafndroed.
................................................
Bydd cwsmeriaid Starbucks yn gwybod am arfer chwerthinllyd diweddar y cwmni o ofyn am enw cyntaf y cwsmer. Yna pan fydd y ddiod ewynnog yn barod, gall y gweinydd alw John neu Jen draw at y cownter, gan smalio adnabyddiaeth bersonol a rhyw gyfeillgarwch ychafi.
Awgrym un wag seneddol heddiw oedd, pan fyddant yn gofyn am yr enw dylai’r cwsmer ateb ‘Y dyn treth’.
Elfyn Llwyd fodd bynnag sydd pia’r ateb gorau. Clywodd rywun o gefn y ciw yn galw ‘Don’t tell him Pike’. Byddai Phillip Madoc wrth ei fodd.

*Stori fawr yn ein ty ni oedd mai ‘E coffi thrw mulc wudd an eg cec’ oedd ordor ein cymydog annwyl, y diweddar Wil Western mewn caffi yn Lerpwl ers talwm. A dyna beth gafodd o, yn ddi-lol. Rwan, dyna be ydy gwasanaeth personol da!