Blog y Llechen - 14th December 2012

14/12/2021    Ffigyrau’r iaith Gymraeg yn y Cyfrifiad yn ail-agor y ddadl barhaus

Geiriau olaf ein hanthem genedlaethol ysbrydoledig, a ysgrifennwyd cyn i unrhyw gyfrifiad gyfrif nifer y siaradwyr Cymraeg, yw “O bydded i’r hen iaith barhau”. Beth bynnag ddywed cyfrifiad 2011, bydd y teimladau hynny yn sicr yn parhau.

Darllena fwy...