Llyr Huws Gruffydd AC

Llyr Huws GruffyddMae Llyr yn byw ar fferm deuluol ger Rhuthun. Arferai weithio fel rheolwr gyda chwmni datblygu economaidd oedd yn arbenigo mewn helpu i sefydlu busnesau newydd a helpu busnesau i dyfu.

Cychwynnodd ei yrfa fel gweithiwr ieuenctid, gan ddod yn Uwch Swyddog Datblygu gydag Asiantaeth Ieuenctid Cymru a phrif swyddog Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Ieuenctid i Gymru - y mudiad ambarél sydd yn cynrychioli pob mudiad ieuenctid gwirfoddol yng Nghymru.

O 1999 tan 2003 bu Llyr yn gweithio fel ymchwilydd a swyddog y wasg i Aelodau Senedd Ewrop Plaid Cymru, Jill Evans ac Eurig Wyn. Ef hefyd oedd Cydlynydd Ymgyrch Genedlaethol Llywydd Plaid Cymru bryd hynny, Dafydd Wigley, cyn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol ym 1999.

Llyr oedd ymgeisydd Cynulliad Plaid Cymru dros Orllewin Caerfyrddin a De Penfro yn 2003 pan ddaeth o fewn 400 pleidlais i gipio’r sedd oddi wrth Christine Gwyther AC.

Wedi symud yn ôl at wreiddiau ei deulu yn Sir Ddinbych yn 2004, Llyr oedd ymgeisydd etholiad San Steffan yn 2010 am Orllewin Clwyd, gan gynyddu pleidlais y blaid o fwy na 50% a chael yr ail ogwydd fwyaf i’r Blaid yn y wlad.