Canllawiau brand y Blaid

Rydym wedi creu dogfen canllaw byr a bachog ar sut i ddefnyddio logo'r Blaid. Mae'n cynnwys tips syml ar ba logos, lliwiau a ffonts i'w defnyddio fel fod brand y Blaid yn cael ei adnabod.

Cliciau yma i lawrlwytho'r canllawiau [pdf]

  

 Pecyn Logos llawn

Mae'r pecyn hyn yn cynnwys holl fersiynau o logos a lliwiau'r blaid mewn sawl fformat, gan gynnwys jpg, png, pdf, eps Cliciwch i lawrlwytho'r ffeil [zip]

 

Plaid Logo - y pabi gymreig

Y pabi Cymreig yw’r unig babi sydd yn tyfu’n naturiol yn Ewrop. Y mae’n bwrw had yn y gwanwyn a than amodau sych neu wlyb, o fewn dim, mae’n magu gwreiddiau dwfn. Pan ddaw’r haf, mae’n blodeuo’n felyn fel yr haul. 

Y pabi Cymreig yw’r ysbrydoliaeth ar gyfer delwedd newydd Plaid. Mae’r ddelwedd yn syml a thrawiadol ac mae hi’n gweddu i’r dim. Plaid yw’r unig blaid wleidyddol gynhenid Gymreig. Mae ganddi hithau w reiddiau dwfn ac, fel y pabi, y mae wedi parhau i dyfu–yng ngwyntoedd y gaeaf ac yn awelon yr haf.

Mae’r pwyslais yn awr ar edrych tua’r dyfodol, ac ar geisio sicrhau’r amodau gwaith a’r amodau byw a fydd yn galluogi i Gymru a’i phobl flodeuo. R’yn ni’n gwbl ffyddiog y daw Plaid, yn nhro’r tymhorau, i’w llawn dwf. Dyma wanwyn Plaid.

 

 

Dyma brif logo’r Blaid. Hwn y dylech ei ddefnyddio fel arfer.

 

Plaid logo.jpg

 

 

Dyma sut mae’n logo yn ymddangos ar gefndir gwyrdd.

Plaid logo G.jpg

 

 

Dyma sut mae’n ail logo yn ymddangos yn ddu a gwyn.

Plaid logo mono.jpg

 Ail logo

 

 

Dyma’r logo y byddwn yn ei ddefnyddio os nad oes digon o le i gyfeiriad ein gwefan ymddangos unrhyw le arall.

plaid plaidorg logo.jpg

 

Dyma sut mae’n ail logo yn ymddangos ar gefndir gwyrdd.

plaid plaidorg logo G.jpg

Dyma sut mae’n ail logo yn ymddangos yn ddu a gwyn.

plaid plaidorg logo mono.jpg
   

 Y wefan

 

 

Dylid defnyddio’r logo yma’n unig pan fo angen ein cyfeiriad gwefan.

plaidorg logo.jpg
 

Dyma sut mae’r ‘logo gwefan’ yn ymddangos ar gefndir gwyrdd.

plaidorg logo G.jpg

Dyma sut ‘logo gwefan’ yn ymddangos yn ddu a gwyn.

plaidorg logo mono.jpg

 Y pabi

 

 

Dyma ein talisman, y Pabi Cymreig. Fe ddylid defnyddio’r pabi ar bopeth ble mae’r gair ‘Plaid’ a chyfeiriad ein gwefan yn amlwg.

plaid poppy.jpg

Dyma sut mae’r pabi’n ymddangos ar gefndir gwyrdd.

plaid poppy G.jpg

 

Dyma sut mae’r pabi’n ymddangos yn ddu a gwyn.

plaid poppy mono.jpg

 Logo QR

 

 

Plaid basic QR Code:

Put it on leaflets, posters etc so people can scan with their mobile phones and get more onfo about Plaid.

QR code Plaid_website [png]
 

Plaid detailed QR Code:

Put it on leaflets, posters etc so people can scan with their mobile phones and get more onfo about Plaid.

QR code Plaid_web addresses [png]

 

 Brandia dy gyfrifiadur

 

desktop_1280x1024.png

desktop_1280x768.png

desktop_1280x960.png

desktop_1440x900.png

desktop_1680x1050.png