Mwslemiaid dros y Blaid

Cychwynnodd Mwslemiaid dros y Blaid fel syniad ymysg cwpl o aelodau Mwslemaidd o Blaid Cymru yn Abertawe. Roeddem yn teimlo fod Plaid Cymru yn blaid oedd yn rhoi pobl Cymru yn gyntaf - ei HOLL bobl.

Fel Mwslemiaid Cymreig, gwnaed argraff fawr arnom gan safbwynt egwyddorol y blaid yn erbyn yr ymosodiadau yn Affganistan ac Irac ar adeg pan oedd y sawl oedd yn cefnogi’r rhyfeloedd yn eu llongyfarch eu hunain ar yr hyn fyddai, yn eu barn hwy, yn ymgyrch gyflym ac effeithiol fyddai’n dwyn heddwch a sefydlogrwydd i’r ardal heb fawr ddim sifiliaid yn cael eu hanafu na’u lladd. Mor erchyll o anghywir oeddent! Datgelodd y marwolaethau enbyd a’r anhrefn a ymledodd yn y gwledydd hynny gamgymeriadau dybryd gwleidyddion San Steffan, gan gyfnewid rhagwelediad 20/20 Plaid Cymru am ôl-welediad 20/20 y sylwedyddion sydd yn awr yn rhoi eu barn am y penderfyniad i fynd i ryfel.

Yr oedd cnewyllyn gr?p ymgyrchu Mwslemiaid dros y Blaid yn ymffurfio, ac yn teimlo y dylid tynnu sylw cymunedau Mwslemaidd at safbwynt Plaid Cymru ar nifer o faterion yn ymwneud â heddwch a chyfiawnder dros y blynyddoedd, materion oedd yn aml yn ymwneud â rhannau o’r byd sydd o dragwyddol bwys i Fwslemiaid Cymreig. Penderfynasom fod eisiau gweithgor dan Adran Cydraddoldeb Plaid, fel cyfrwng i hwyluso cyfathrebu dwyffordd rhwng y Blaid a’r gymuned Fwslemaidd yng Nghymru. Rhagwelwyd y byddai’r gweithgor hwn, nad oedd ag enw eto, yn helpu i gyfleu polisïau’r Blaid i’r gymuned Fwslemaidd a rhoi i’r gymuned Fwslemaidd gyfle i gyfrannu at bolisïau yn y dyfodol.