Newyddion a Digwyddiadau


08/01/2022
Arweinydd Plaid Cymru yn galw am hwb economaidd wrth i Gymru wynebu 2013 ‘heriol’

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi galw eto am fuddsoddi yn yr economi, gan rybuddio fod Cymru yn wynebu 2013 heriol ohrwydd yr economi llonydd, toriadau mewn budd-daliadau a chynigion canoli proposals mewn iechyd ac addysg.[...]

08/01/2022
Plaid yn galw am bolisiau blaengar i greu swyddi lleol

Mae Hywel Williams AS Plaid Cymru wedi galw am fabwysiadu polisiau newydd i greu swyddi lleol ac ystyrlon, a lleisio pryderon dros gynlluniau diwygio lles diweddaraf Llafur gan ddadlau y bydd y cynlluniau hyn yn creu problemau yn hytrach na chynnig atebion, yn enwedig yng Nghymru. [...]

08/01/2022
Rhybudd y bydd y Bil Budd-daliadau yn niweidio'r economi Gymreig

Mae Jonathan Edwards AS, llefarydd Plaid Cymru ar y Trysorlys wedi rhybuddio y bydd y Bil Uwchraddio Lles, a fydd yn cael ei drafod yn y Ty Cyffredin heddiw, yn creu niwed hir-dymor i’r economi Gymreig ac yn ehangu’r bwlch cyfoeth rhwng cenhedloedd a rhanbarthau’r wladwriaeth Brydeinig.[...]

08/01/2022
Angen i'r llywodraeth ailfeddwl ei flaenoriaethau ar fudd-daliadau treth cyngor

Er eu bod yn cefnogi’r cynnydd yn y setliad, mae Plaid Cymru heddiw wedi nodi fod y Gweinidog Llafur wedi creu peryglon difrifol i lywodraeth leol, fydd angen eu datrys.[...]

02/01/2022
Plaid yn beirniadu codiad cyflog i bennaeth prifysgol sy’n destun beirniadaeth

Rhoddwyd codiad cyflog o bron i £20,000 y flwyddyn i gyn-Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, a hynny wedi i anghydfod godi ynghylch graddau tramor, gall Plaid Cymru ddatgelu.[...]

Gweld popeth

20 Dec 2021
Mae ar Gymru angen i fforwm weithredu ar lifogydd ei hun

Gan Llyr Huws Gruffydd AC. Nid yw’r llifogydd a wnaeth y fath ddinistr yn rhannau o Ruthun a Llanelwy yn ddim ond [...]

18 Dec 2021
Budd-daliadau Treth Cyngor: Plaid Cymru yn canolbwyntio ar bolisi yn hytrach na phroses

Gan Rhodri Glyn Thomas, AC. Daeth budd-dal treth cyngor yn fater eithriadol gymhleth, yn enwedig am i ymdriniaeth y [...]

18 Dec 2021
Chelsea deg gwaith yn gyfoethocach na Chymru: Mae angen cytundeb newydd ar frys

Mae Dafydd Wigley wedi cymryd golwg manwl ar y ffigyrau gros gwerth ychwanegol Yn yr helynt yr wythnos ddiwethaf am [...]

14 Dec 2021
Ffigyrau’r iaith Gymraeg yn y Cyfrifiad yn ail-agor y ddadl barhaus

Gan Dafydd Wigley Ym 1999 cyhoeddwyd llyfr rhagorol dan y teitl “Yr Iaith Gymraeg a Chyfrifiad 1891”.[...]

23 Nov 2021
Elin Jones: Newidiadau arfaethedig Plaid Cymru i'r Cynllun Iaith

Yn dilyn ymgynghoriad ar y wefan hon, mae Elin Jones AC bellach wedi cyflwyno gwelliannau arfaethedig i Gynllun Iaith y [...]

Gweld popeth