RSS NEWYDDION

Newyddion

22/06/2022  Plaid Cymru yn cefnogi cynlluniau i helpu myfyrwyr rhan amser
Plaid Cymru yn cefnogi cynlluniau i helpu myfyrwyr rhan amser

Mae Plaid Cymru wedi cefnogi cynlluniau llywodraeth Cymru i ddiwygio’r ffordd mae addysg uwch rhan amser yn cael ei ariannu.

Darllena fwy...

22/06/2022  Toriaid yn dangos diffyg uchelgais i Gymru chwalu
Toriaid yn dangos diffyg uchelgais i Gymru chwalu

Mae Hywel Williams AS Plaid Cymru wedi mynegi ei ddicter yn dilyn penderfyniad AS i gau dadl ar ddyfodol gwasanaethau creu a chwilio am swyddi yng Nghymru.

Darllena fwy...

21/06/2022  Os bydd Llafur yn dychwleyd at economeg casino, bydd perygl ariannol tymor-hir i Gymru
Os bydd Llafur yn dychwleyd at economeg casino, bydd perygl ariannol tymor-hir i Gymru

Byddai dychwelyd at y mentrau cyllid preifat (PFI) methiannus yn gosod bom dan economi Cymru, yn ôl AC Plaid Cymru.

Darllena fwy...

21/06/2022  Elfyn Llwyd yn lansio ymchwiliad i gyfraith stelcian
Elfyn Llwyd yn lansio ymchwiliad i gyfraith stelcian

Cyhoeddodd Elfyn Llwyd AS, cadeirydd y grŵp undebau cyfiawnder, y bydd yn arwain ymchwiliad unigryw, trawsbleidiol gan ASau ac arglwyddi i ddiwygio’r cyfreithiau stelcian.

Darllena fwy...

21/06/2022  Plaid: gallai Cymru i gael ei tharo galetaf gyda newidiadau pensiynau
Plaid: gallai Cymru i gael ei tharo galetaf gyda newidiadau pensiynau

Mae llefarydd Plaid Cymru ar waith a phensiynau Hywel Williams AS wedi rhybuddio y gallai Cymru gael ei tharo waethaf gan newidiadau arfaethedig llywodraeth y DG i’r drefn bensiynau.

Darllena fwy...

21/06/2022  Galwadau ar i Carwyn Jones egluro ei safbwynt ar ddatganoli ynni
Galwadau ar i Carwyn Jones egluro ei safbwynt ar ddatganoli ynni

Mae Carwyn Jones wedi ei annog i ddweud yn union pa bwerau ynni y mae am gael eu datganoli i Gymru. Dywedodd Ieuan Wyn Jones AC, llefarydd Plaid Cymru ar faterion cyfansoddiadol, fod angen i’r Prif Weinidog a Llafur roi ymrwymiad cadarn i wthio am ddatganoli pob math o ynni, dŵr a Stadau’r Goron, neu fe fyddai eu galwad yn ymddangos yn wan.

Darllena fwy...

21/06/2022  Datganolwch wasanaethau ceisio gwaith - AS Plaid Cymru
Datganolwch wasanaethau ceisio gwaith - AS Plaid Cymru

Bydd llefarydd Plaid Cymru ar waith a phensiynau Hywel Williams AS heddiw yn cyflwyno Mesur Rheol Deng Munud yn Nhŷ’r Cyffredin ac yn ei ddefnyddio i alw am ddatganoli Canolfannau Byd Gwaith.

Darllena fwy...

21/06/2022  Arweinydd y Blaid yn ymateb i Ddatganiad Ariannol llywodraeth Cymru
Arweinydd y Blaid yn ymateb i Ddatganiad Ariannol llywodraeth Cymru

Mae arweinydd Plaid Cymru wedi ymateb i’r datganiad ariannol a gyhoeddwyd gan Brif Weinidog Cymru trwy hawlio nad oedd yn ymdrin ag anghenion economaidd Cymru.

Darllena fwy...

21/06/2022  Dicter a siom AC Plaid Cymru gyda thro pedol Llafur ar raglen dileu’r diciâu
Dicter a siom AC Plaid Cymru gyda thro pedol Llafur ar raglen dileu’r diciâu

Mae Cymru wledig a chymunedau amaethyddol Cymru wedi eu siomi gan benderfyniad y llywodraeth Lafur i atal y rhaglen o ddileu’r diciâu mewn gwartheg.

Darllena fwy...

20/06/2022  Trafodaethau rhyngwladol dros iawndal ffermio, ond llywodraeth Cymru wedi ei chau allan
Trafodaethau rhyngwladol dros iawndal ffermio, ond llywodraeth Cymru wedi ei chau allan

Mae Plaid Cymru yn pryderu fod Llywodraeth Cymru wedi ei chau allan o drafodaethau ar iawndal i ffermwyr sy’n dioddef o ganlyniad i e-coli yn yr Almaen.

Darllena fwy...

19/06/2022  Wigley: "Credinedd Cymru gyda llywodraeth y DG a'r gymued fusnes mewn perygl"
Wigley: "Credinedd Cymru gyda llywodraeth y DG a'r gymued fusnes mewn perygl"

Mae’r Arglwydd Dafydd Wigley o Blaid Cymru wedi cyhuddo Llywodraeth Cymru o wanhau credinedd Cymru gyda llywodraeth y DG, gweinyddiaethau datganoledig eraill yn ogystal â’r gymuned fusnes ehangach.

Darllena fwy...

18/06/2022  Plaid yn dewis Prif Weithredwr newydd
Plaid yn dewis Prif Weithredwr newydd

Mae Plaid Cymru heddiw wedi cyhoeddi penodiad eu Prif Weithredwr. Newydd. Bydd Rhuanedd Richards, fu gynt yn gweithio fel Ymgynghorydd Arbennig i Lywodraeth Cymru, ac fel gohebydd, cynhyrchydd a chyflwynydd i BBC Cymru, yn ymgymryd â’i swydd yn ystod gwyliau’r haf.

Darllena fwy...

16/06/2022  Ofnau am newidiadau i'r GIG yn Lloegr ac effaith hyn ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru
Ofnau am newidiadau i'r GIG yn Lloegr ac effaith hyn ar y gwasanaeth iechyd yng Nghymru

Mae Hywel Williams AS Plaid Cymru heddiw wedi rhoi rhybudd difrifol am effaith toriadau'r GIG yn Lloegr ar Gymru.

Darllena fwy...

16/06/2022  Gwrthod 'gwarthus' i weithredu dros reoleiddio'r banciau
Gwrthod 'gwarthus' i weithredu dros reoleiddio'r banciau

Mae llefarydd Plaid Cymru ar yr economi Jonathan Edwards AS heddiw wedi ymosod ar Ysgrifennydd Ariannol y Trysorlys, Mark Hoban, ynghylch ymddygiad 'gwarthus' llywodraeth y DG yn gwrthod gweithredu ar fater rheoleidido'r banciau.

Darllena fwy...

16/06/2022  AS Plaid Cymru yn amddifyn rhyddid y wasg leol
AS Plaid Cymru yn amddifyn rhyddid y wasg leol

Mae AS Plaid Cymru dros Arfon Hywel Williams wedi rhoi ei bwysau y tu ôl i ymgyrch i amddiffyn rhyddid y wasg.

Darllena fwy...

16/06/2022  San Steffan yn troi clust fyddar i alwadau i ddiwygio Barnett
San Steffan yn troi clust fyddar i alwadau i ddiwygio Barnett

Mae'r Arglwydd Wigley o Blaid Cymru wedi myegi ei ryfeddod yn dilyn ymateb Arglwyddi Llafur a Cheidwadol i ddadl ar ddyfodol cyllido i Gymru – oherwydd bod yr ymateb yn gwrthddweud yn hollol y galwadau a wnaed gan eu cymheiriad yn y Cynulliad Cenedlaethol.

Darllena fwy...

15/06/2022  Elfyn Llwyd yn galw am ddeddfwriaeth ar hawliau cyn-filwyr
Elfyn Llwyd yn galw am ddeddfwriaeth ar hawliau cyn-filwyr

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan ac ymgyrchydd blaenllaw dros cyn-filwyr, Elfyn Llwyd AS, wedi apelio am ddeddfwriaeth gadarn ar hawliau cyn-filwyr.

Darllena fwy...

15/06/2022  Plaid Cymru yn croesawu cwymp yn ffigyrau diweithdra
Plaid Cymru yn croesawu cwymp yn ffigyrau diweithdra

Mae Plaid Cymru wedi croesawu'r newyddion fod diweithdra yng Nghymru yn disgyn yn gynt nac mewn rhannau erall o'r DG.

Darllena fwy...

14/06/2022  Rhaid i Lywodraeth Cymru gael y gair olaf am ddefnyddio adnoddau dwr Cymru
Rhaid i Lywodraeth Cymru gael y gair olaf am ddefnyddio adnoddau dwr Cymru

Mynnwyd yn Nhŷ'r Arglwyddi heddiw (Mawrth) na ddylai llywodraeth y DG wneud unrhyw gynlluniau strategol i ategu cyflenwadau dŵr i ateb anghenion trefi Lloegr, ac ardal Llundain yn arbennig, heb yn gyntaf ddod i gytundeb ar y mater gyda Llywodraeth Cymru.

Darllena fwy...

14/06/2022  Cymru yn colli ar fwy o gontractau'r gemau Olympaidd
Cymru yn colli ar fwy o gontractau'r gemau Olympaidd

Mae Hywel Williams AS Plaid Cymru heddiw wedi beirniadu'r 'Olympics Delivery Authority' am eu hanallu i warantu y bydd contractau Haenau Dau a Thri o fantais i Gymru.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 2 o 26 - Nesaf - Olaf