RSS NEWYDDION

"Pwy sy'n rheoli adnoddau naturiol Cymru" fydd yn llinell derfyn allweddol yn yr Etholiad Cymreig

01/04/2022

Bydd Llywodraeth nesaf y Blaid yn ceisio cyfrifoldeb dros  ynni, dŵr a Stadau'r Goron

Mae Cyfarwyddydd Polisi Plaid Cymru, Nerys Evans wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth y Blaid yn y dyfodol yn gofyn yn ffurfiol am drosglwyddo'r  cyfrifoldeb dros adnoddau naturiol y wlad i Gymru. Byddai'r cais yn cynnwys datganoli gwneud penderfyniadau dros gynhyrchu ynni ar raddfa fawr; rheolaeth dros adnoddau dŵr y wlad; a rheolaeth a pehrchenogaeth dros Stadau enfawr y Goron. 

Dywedodd ymgeisydd y Blaid dros Orllewin Caerfyrddin a De Penfro y buasai trosglwyddo'r cyfrifoldebau hyn yn rhoi'r gallu i Gymru gynllunio ei anghenion dŵr ac ynni yn iawn am y 50 mlynedd hanfodol nesaf, ac yn adeiladu gwytnwch ein cenedl a lleihau ein dibyniaeth ar ffynonellau ynni allanol.

 

Dywedodd Ms Evans y buasai ennill rheolaeth dros adnoddau yn rhoi cyfle i fusnesau Cymru fanteisio i'r eithaf ar adnoddau naturiol Cymru yn y degawdau i ddod. Dywedodd hefyd y bydd y pwnc hwn yn dangos yn eglur yn yr etholiad sydd ar fin dod mai dim ond y blaid sydd â'r uchelgais i weld ein cymunedau yn elwa yn wirioneddol o'n hadnoddau naturiol ein hunain tra bod pleidiau San Steffan yn fodlon eistedd yn ôl a gadael i benderfynaidau am ein dyfodol aros yn Llundain.

 

Dywed Cyfarwyddydd Polisi Plaid Cymru Nerys Evans:

 

“Mae gan Gymru botensial  ynni anferthol, ac eto mae'r rheolaeth dros lawer rhan ohono yn dal gyda San Steffan. All hi ddim bod yn iawn i'n Cynulliad Cenedlaethol barhau i fod â dim rheolaeth dros faes mor bwysig i Gymru.

"Gallai Cymru arwain y byd o ran cynhyrchu ynni gwyrdd, a gallem greu miloedd o swyddi yn y sector – ond yn wahanol i'r Alban, cadwyd penderfyniadau dros bob prosiect ynni mawr yn fwriadol yn Llundain gan y Llywodraeth Lafur flaenorol. 

 

“Bydd trosglwyddo'r cyfrifoldebau hyn yn rhoi'r gallu i Gymru gynllunio ei hanghenion dŵr ac ynni yn iawn am y 50 mlynedd hanfodol nesaf, ac yn adeiladu gwytnwch ein cenedl a lleihau ein dibyniaeth ar ffynonellau ynni allanol.

“Mae gwledydd ledled y byd yn brysur yn cynllunio eu hanghenion ynni. Mae ar Gymru yn awr angen y rheolaeth i wneud yr un fath.

"Rydym eisiau i Gymru gael y cyfrifoldeb dros ein hadnoddau er mwyn gwneud y penderfyniadau fydd yn help i ddatblygu busnesau Cymru mewn sector twf allweddol. 

Wrth herio tair plaid San Steffan i gefnogi'r cynllun i Gymru gymryd rheolaeth dros adnoddau economaidd hanfodol, dywedodd yr ymgeisydd dros Orllewin Caerfyrddin a De Penfro:

“Gwnaeth y Llywodraeth Lafur flaenorol yn San Steffan yn sicr fod rheolaeth dros brosiectau dŵr ac ynni mawr yn benodol yn cael ei gadw dan law San Steffan.   Mae'r sefyllfa hon wedi parhau dan y llywodraeth Geidwadol-Ddemocrataidd Ryddfrydol bresennol. 

"Bydd ein maniffesto yn cynnwys addewid i geisio rheolaeth dros ein hadnoddau naturiol ein hunain. Os yw'n ddigon da i'r Alban, mae'n ddigon da i Gymru.

"Mae angen i bleidiau San Steffan newid eu safbwynt a chefnogi ein cynllun. Oni wnant, byddant yn anfon neges glir iawn yn yr etholiad sydd ar fin dod nad ydynt yn credu fod pobl Cymru yn gallu cymryd rheolaeth dros ein hadnoddau naturiol ein hunain.

"Mae'r Blaid yn mynd i'r etholiad hwn gyda neges glir iawn – os byddwch yn pleidleisio i'r Blaid, byddwn yn mynnu cyfrifoldeb dros adnoddau naturiol ein cenedl er mwyn sicrhau y gall ein cenedl fanteisio yn llawn ar ein gwynt, dŵr, tir a môr.”