RSS NEWYDDION

Plaid yn cefnogi galw’r Senedd yn ôl ar fater Libya

18/04/2022

Mae arweinydd Plaid Cymru yn San Steffan Elfyn Llwyd AS heddiw wedi siarad i gefnogi galw'r Senedd yn ôl oherwydd natur gyfnewidiol ymwneud y DG â Libya.

Dywedodd Mr Llwyd y byddai sôn am roi arfau i luoedd y gwrthryfelwyr yn torri'r embargo ar arfau ac y byddai angen penderfyniad newydd gan Gyngor y CU.

Mae Plaid Cymru wedi rhybuddio bod yn rhaid i unrhyw weithredu milwrol yn Libya ddysgu gwersi Irac, gan aros yn llwyr o fewn cylch gorchwyl penderfyniad 1973 y CU.

Galwodd Mr Llwyd hefyd am sicrwydd gan Lywodraeth y DG fod ymdrechion diplomyddol a chymorth dyngarol yn cael eu cynyddu.

Meddai Mr Llwyd:

"Mae'r sefyllfa yn Libya yn newid yn sydyn ac mae angen i ni godi cwestiynau am beth sy'n digwydd yn Libya o fewn penderfyniad 1973.

"Dyna pam ein bod yn cefnogi galwadau am alw'r Senedd yn ôl ar frys.

"Mae Penderfyniad 1973 y CU yn hollol glir y dylid gweithredu i amddiffyn sifiliaid yn unig.

"Os, fel rwy'n casglu o adroddiadau yn y wasg, yw'r llywodraeth o ddifrif am arfogi lluoedd y gwrthryfelwyr - yna mae hyn yn codi llawer mwy o gwestiynau. Pwy yw'r gwrthryfelwyr ac a oes iddynt rym cyfraith?

"Byddai arfogi unrhyw garfan yn Libya yn torri'r embargo arfau a byddai angen penderfyniad hollol newydd gan Gyngor y CU.

"Galwn ar Lywodraeth y DG yn y cyfamser i gadarnhau fod pob ymdrech yn cael ei gwneud i gynyddu'r cymorth dyngarol gymaint ag sydd modd o gofio'r amgylchiadau ar lawr gwlad, ac i sicrhau fod ymdrechion diplomyddol yn parhau."