RSS NEWYDDION

Galwadau ar i Carwyn Jones egluro ei safbwynt ar ddatganoli ynni

21/06/2022

Mae Carwyn Jones wedi ei annog i ddweud yn union pa bwerau ynni y mae am gael eu datganoli i Gymru.  Dywedodd Ieuan Wyn Jones AC, llefarydd Plaid Cymru ar faterion cyfansoddiadol, fod angen i’r Prif Weinidog a Llafur roi ymrwymiad cadarn i wthio am ddatganoli pob math o ynni, dŵr a Stadau’r Goron, neu fe fyddai eu galwad yn ymddangos yn wan.

Dywedodd Mr Jones, arweinydd Plaid Cymru a’r cyn-Ddirprwy Brif Weinidog, y buasai unrhyw beth llai na phecyn cyflawn datganoli ynni i gyd yn portreadu Cymru fel gwlad ddi-uchelgais, gan adael y sbardunau economaidd pwysicaf yn y maes ynni yn nwylo San Steffan.

Meddai Ieuan Wyn Jones AC:

“Mae Carwyn Jones wedi gwneud rhai datganiadau am ddatganoli ynni ond nid yw eto wedi esbonio am beth yn union y mae’n galw. A yw eisiau datganoli pob math o ynni i Gymru, gan gynnwys dŵr a Stadau’r Goron, neu a yw ei uchelgais i Gymru wedi ei gyfyngu i un maes?

“Rwyf braidd yn amheus am yr hyn ddywedodd y Prif Weinidog. Ychydig amser yn ôl, roed dyn hawlio ei fod o blaid diwygio’r modd mae Cymru yn cael ei chyllido. Fodd bynnag, wedi i ni grafu dan yr wyneb, daeth yn amlwg fod Carwyn Jones yn cefnogi llawr Barnett, ond nid diwygio’n llawn i fformiwla seiliedig ar anghenion fyddai o wir gymorth i economi Cymru. Y gobaith yw, y tro hwn, ei fod yn wir ymrwymedig i ddatganoli polisi ynni, ac nid yn chwarae ar yr ymylon yn unig, tra bod San Steffan yn parhau i reoli prif feysydd ein polisïau ynni gan gynnwys dŵr a Stadau’r Goron.

“Wrth gwrs, byddai Plaid Cymru yn cefnogi datganoli ynni yn ei gyfanrwydd, gan ei fod yn rhywbeth y buom yn ei gefnogi ers blynyddoedd, hyd yn oed pan oedd Llafur yn ein gwrthwynebu yn San Steffan.  Byddai unrhyw beth llai nac ymrwymiad llawn ar y pwnc hwn yn eithaf diystyr. Byddai’n anodd i Carwyn Jones esbonio i gyhoedd Cymru pam ei fod eisiau datganoli peth ynni, ond i sbardunau economaidd allweddol y portffolio aros yn nwylo’r Torïaid yn San Steffan.”