RSS NEWYDDION

Dim gweithredu, dim deddfwriaeth, dim cyflawni

29/06/2022

Mae diffyg gweithredu Llafur yn gadael Cymru ar ôl yn ôl arweinydd Plaid Cymru. Yn ôl Ieuan Wyn Jones AC mae methiant Carwyn Jones a Llafur i sicrhau buddiannau i Gymru o San Steffan, i amlinellu rhaglen o lywodraeth, i gychwyn deddfu ac i ddangos cyfeiriad clir yn tanseilio llywodraeth Cymru yng ngolwg y cyhoedd a’r gymuned busnes.

 

Dywedodd Mr Jones bod y cytundeb datganoli yn cael ei ffurfio ar hyn o bryd yn ystod trafodaethau rhwng llywodraeth y DU a llywodraethau’r Alban a Gogledd Iwerddon - ond eto, mae llais Cymru yn amlwg yn absennol o’r trafodaethau hyn.

Galwodd llywodraeth yr Alban am y canlynol:

  • Pwerau benthyca – CYFLWYNIR TRWY FESUR CRYFACH YR ALBAN
  • Trethi ar Alcohol - DAN DRAFODAETH
  • Treth gorfforaeth – DAN DRAFODAETH
  • Arian Stadau’r Goron – DAN DRAFODAETH
  • Pwerau pellach i amrywio treth incwm - CYFLWYNIR TRWY FESUR CRYFACH YR ALBAN
  • Cyhoeddi Bondiau - CYFLWYNIR TRWY FESUR CRYFACH YR ALBAN

Galwodd llywodraeth Cymru am y canlynol:

  • ‘Llawr Barnett’ – DAN DRAFODAETH
  • Pwerau benthyca
  • Mân drethi – Dim ond os bydd llywodraeth y DG yn cynnig
  • Treth gorfforaeth – Dim ond os bydd llywodraeth y DG yn cynnig

 

Dywedodd Ieuan Wyn Jones AC:

 

“Ar hyn o bryd, mae gan Gymru lywodraeth sydd ddim eisiau deddfu, sydd heb raglen dros gyflawni a dim synnwyr clir o’r hyn mae eisiau cyflawni. Mae Llafur wedi bod yn newid un polisi ar ôl y llall, yn gwneud penderfyniadau difeddwl. Trwy gydol hyn mae Cymru’n cael ei adael ar ôl gweddill y cenhedloedd datganoledig yn pwyso am hawliau gan lywodraeth y DU.

 

“Honnodd Llafur y byddai’r llywodraeth hon yn canolbwyntio ar gyflawni. Dyna’r addewid gwnaethant i bobl Cymru yn ystod yr etholiad. Er hynny, rydym bron dau fis fewn i dymor Cynulliad newydd ac nid oes datblygiad wedi bod ar rai o’r heriau mawr sydd yn wynebu Cymru. Bydd pobl yn pendroni beth yn union mae’r llywodraeth hon yn ei wneud?”

 

Ychwanegodd Jocelyn Davies AC:

 

“Mae’n ymddangos nad yw Llafur yn gwybod beth maent eisiau ei wneud na sut i’w wneud o. Mae yna weision sifil sydd yn cael eu cyflogi fel rhan o uned cyflawni’r Prif Weinidog sydd yn siŵr o fod yn eistedd wrth eu desgiau yn pendroni pryd byddan nhw’n cael gwybod beth i gyflawni.”