RSS NEWYDDION

Arweinydd Plaid Cymru i sefyll am sedd etholaeth yn 2016

12/11/2021

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi datgan y bydd yn ceisio enwebiad am sedd etholaeth ar gyfer etholiadau’r Cynulliad yn 2016.

Dywedodd Ms Wood, sydd ar hyn o bryd yn Aelod Cynulliad rhanbarthol dros Ganol De Cymru, fod y penderfyniad yn ddatganiad o uchelgais i wneud Plaid Cymru yn blaid lywodraethol yn y pumed Cynulliad ac i drawsnewid ffawd economaidd y wlad.

Wrth siarad yn ystod darlith dan nawdd Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth, dywedodd  Ms Wood:

“Swyddogaeth y blaid wleidyddol yn y Gymru gyfoes yw ennill grym er mwyn ei ail-ddosbarthu a’i ail-sianelu yn ôl at y bobl hynny sydd yn meddu ar y potensial i wneud y gwahaniaeth mwyaf: y bobl eu hunain.

“Er mwyn ildio grym, rhaid i ni yn gyntaf ei ennill.  Ac y mae hynny yn golygu ennill seddi dan y drefn amherffaith, fwyafrifol, cyntaf-i’r-felin yn bennaf sydd gennym ar hyn o bryd.

“Lleol yw pob gwleidyddiaeth, meddai Tip O’Neill.  Yng Nghymru dwy ran o dair ohono sy’n lleol. Dyna faint o seddi etholaeth mae’n rhaid i ni ennill os am gyrraedd ein nod o ddod yn brif blaid Cymru.

“Mae arweinyddion yn cael eu galw’n arweinyddion am reswm. A ‘mwriad i yw arwain.

“Heno, gallaf eich hysbysu o’m bwriad i geisio enwebiad am etholaeth leol yn etholiadau nesaf y Cynulliad.

“Cwestiwn ar gyfer rhyw ddiwnrod arall yw pa sedd yn union, a bydd hynny yn dibynnu i raddau helaeth ar benderyfniadau a gymerir gan yr aelodau ar lawr gwlad mewn da bryd.”

Ychwanegodd Ms Wood:  “Rwy’n siwr y dywed rhai fy mod yn ildio diogelwch cymharol sedd ranbarthol a dewis brwydr mewn etholaeth, lle mae llawer mwy o risg.

Ond mae’n risg sy’n werth ei chymryd, rwy’n credu. Pam?  Am na fydd modd adnewyddu ein gwleidyddiaeth trwy wleidyddiaeth y dewis diogel.

“Rwy’n credu y gallaf ennill. Rwy’n credu y gallwn ni ennill. Ond yn bwysicaf oll, rwy’n credu y gall Cymru ennill.

“Ac o bob ymgom rwy’n gael, fy rhan i yn y miliwn cyfathrebiad, rwy’n dod yn fwyfwy argyhoeddedig fod Cymru gyfan yn dechrau credu.

“Nid ynof i. Nid yn y blaid hon. Nid yng ngwleidyddiaeth yr hen drefn. Ond mewn dyfodol y gallwn lunio gyda’n gilydd.

“Dyfodol fydd yn rhagori ar y gorffennol.”

Yn ystod yr araith, cyhoeddodd gynlluniau hefyd i ddatblygu ‘maniffesto-wici’ ac i wahodd darpar-ymgeiswyr o bob cwr o gymdeithas i sefyll dros y blaid yn etholiadau nesaf Ewrop, San Steffan a’r Cynulliad.