RSS NEWYDDION

Plaid yn galw am Uwchgynhadledd Ynni Gwyrdd i roi hwb i'r amgylchedd a'r economi

28/11/2021

Mae Elfyn Llwyd AS Plaid Cymru wedi defnyddio sesiwn Cwestiynau Cymru yn y Senedd heddiw i alw am Uwchgynhadledd Ynni Gwyrdd yng Nghymru, gan groesawu ymateb cadarnhaol yr Ysgrifennydd Gwladol.

Wrth siarad ar ol y sesiwn, dywedodd Mr Llwyd y byddai sector cynhyrchu ynni gwyrdd Cymru yn derbyn hwb sylweddol pe bai gwleidyddion, lluniwyr-polisi ac arbenigwyr o’r sector yn dod ynghyd i archwilio posibiliadau newydd ar gyfer dyfodol y diwydiant.

Cyfeiriodd Mr Llwyd at brosiectau megis Morlynnoedd Llanw Bae Abertawe, ynys ynni ar Ynys Môn a swyddi’r diwydiant solar yng nghanolbarth Cymru fel enghreifftiau o sut y gellir gwneud y mwyaf o adnoddau naturiol Cymru, a galwodd am gynnal yr Uwchgynhadledd ym Mharth Menter Trawsfynydd i sicrhau’r buddiannau mwyaf posib ar gyfer yr economi a’r amgylchedd.

Dywedodd Mr Llwyd:

“Rwy’n falch iawn o fod wedi derbyn ymateb mor gadarnhaol gan yr Ysgrifennydd Gwladol Cymreig ac rwy’n croesawu ei addewid i archwilio’r posibilirwydd o gynnal Uwchgynhadledd Ynni Gwyrdd i Gymru.

“Mae Cymru mewn safle gwych o fewn y sector cynhyrchu ynni yn nhermau adnoddau, pobl a sgiliau. Mae gennym ddigonedd o adnoddau naturiol sydd â’r potensial, os y defnyddir nhw’n synhwyrol, i amddiffyn yr amgylchedd a chreu economi werdd a chynaliadwy.

“Byddai Uwchgynhadledd Ynni Gymreig yn dod â gwleidyddion, lluniwyr-polisi, ac arbenigwyr o’r sector ynghyd i symud prosiectau arfaethedig yn eu blaen ac archwilio posibiliadau newydd ar gyfer creu ynni glan ac adnewyddadwy.

“Byddai Parth Menter Trawsfynydd yn darparu lleoliad gwych ar gyfer yr Uwchgynhadledd. Mae gan y safle botensial anferth i greu a datblygu ynni adnewyddadwy yn ogystal a swyddi gwyrdd, ac mae’n symbol o sut y gall Cymru greu ail chwyldro diwydiannol o fewn y sector ynni.

“Mae’r cymhelliant i wneud y mwyaf o adnoddau naturiol Cymru yn amwlg – er lles amgylchedd a’r economi. Serch hyn, golyga’r setliad datganoli presennol mai San Steffan sy’n llywio o hyd a Chymru heb y grymoedd angenrheidiol i reoli ei phrosiectau ynni mawr ei hun.

“Mae Plaid Cymru’n disgwyl gweld grymoedd sylweddol yn cael eu trosglwyddo yn sgil rhan dau’r Comisiwn Silk fel y gallwn symud ymlaen gyda phrosiectau uchelgeisiol fydd yn gweld Cymru’n ffynnu fel cenedl werdd.”