Plaid Cymru

Ydych chi eisiau i Gymru gael llais cryfach?

Do you want Wales to have a stronger voice?


Mynd yn syth i'r wefan / Skip and continue to website

Cymraeg English

Newyddion - 2nd January 2013

02/01/2022    Plaid yn beirniadu codiad cyflog i bennaeth prifysgol sy’n destun beirniadaeth

Rhoddwyd codiad cyflog o bron i £20,000 y flwyddyn i gyn-Is-Ganghellor Prifysgol Cymru, a hynny wedi i anghydfod godi ynghylch graddau tramor, gall Plaid Cymru ddatgelu.

Darllena fwy...