Pasiwch hi 'mlaen

Gwnewch yn siwr fod eich ffrindiau'n ymuno â chi.

Mae'n hollbwysig efengylu ar ran Plaid Cymru drwy rannu gwybodaeth gyda dy ffrindiau am Blaid Cymru. Gwna hyn yma. 

*

*

*