Plant, Addysg a Phobl Ifanc 

Rhoi'r Cychwyn Gorau mewn Bywyd i'n Plant

Mae dyfodol ein heconomi yn dibynnu ar weithlu gydag addysg dda a sgiliau uchel. Gan fod addysg wedi ei ddatganoli i raddau helaeth, gallodd llywodraeth Cymru gyda nerth y Blaid lunio ei lwybr ei hun o ran pennu blaenoriaethau. Gwyddom fod rhoi cychwyn cadarn mewn bywyd i'n plant yn hanfodol, nid yn unig ar gyfer eu dyfodol hwy, ond i ddyfodol Cymru. Fodd bynnag, credwn fod llawer eto i'w wneud mewn addysg, megis gofalu bod mwy o arian yn cyrraedd y rheng flaen - ystafelloedd dosbarth ac athrawon - er mwyn gwella sgiliau sylfaenol megis llythrennedd a rhifedd. 

TagiauAddysg