Polisïau

Mae polisïau Plaid Cymru Ifanc, fel holl bolisïau Plaid Cymru, yn destun ymgynghori democrataidd, ac fe'u penderfynir gan aelodau Plaid Cymru Ifanc ar lawr gwlad o bob rhan o Gymru ac o bob rhan o gymdeithas. Mae ein agenda polisi dros bobl ifanc a'n gweledigaeth am ddyfodol Cymru yn adlewyrchu ein gwerthoedd a'n hegwyddorion fel mudiad ieuenctid ac fel plaid.