Pwy ydym ni

Mae Plaid Cymru yn eich cynrychioli yn ein Cynulliad Cenedlaethol, gyda 11 aelod Cynulliad ar hyn o bryd. Mae gennym gynrychiolwyr hefyd yn San Steffan a Senedd Ewrop a channoedd o gynghorwyr sy'n gwasanaethu ein cymunedau ledled Cymru.