Pwyllgor Gwaith

 

Swyddogion

 

 

 

Arweinydd

Ieuan Wyn Jones AC

 

Llywydd

Jill Evans ASE

 

Is Lywydd

Chris Franks

 

Cadeirydd

Helen Mary Jones

 

Trysorydd

Dafydd Trystan

 

Cadeirydd y Pwyllgor Llywio

Ellen ap Gwynn

Cynrychiolwyr o Grwpiau Etholedig

 

 

 

San Steffan

ElfynLlwyd AS

 

Cynulliad Cenedlaethol

Lindsay Whittle AC

Cyfarwyddwyr

 

 

 

Cyfarwyddydd Cyfathrebu

Elin Jones

 

Cyfarwyddydd Cyllid

Richard Grigg

 

Cyfarwyddydd Etholiadau

Ian Titherington

 

Cyfarwyddydd Polisi ac Addysg Wleidyddol

Nerys Evans

 

Cyfarwyddydd Trefniadaeth, Datblygu & Hyfforddiant

Myfanwy Davies

Adrannau

 

 

 

Cymru X

Lleu Williams

 

Cymdeithas y Cynghorwyr

Phil Bevan

 

Adran y Menywod

Lisa Turnbull

 

UNDEB

Alun Cox

Cydlynyddion rhanbarthol

 

 

 

Mon & Arfon

Dyfed Wyn Roberts

 

Conwy, Gorllewin Clwyd & Dyffryn Clwyd

Arwel Roberts

 

Delyn, Wrecsam, Alun & Dyfrdwy & De Clwyd

Arfon Jones

 

Powys

David Senior

 

Ceredigion & Dwyfor Meirionnydd

Mabon ap Gwynfor

 

 Sir Benfro & Sir Gaerfyrddin

Dewi Evans

 

Gwyr ac Abertawe

Carl Harris

 

Nedd, Aberafan, Ogwr a Phenybont

Paul Nicholls-Jones

 

Rhondda, Cynon & Pontypridd

Leanne Wood AC

 

Caerdydd a Bro Morgannwg

Chris Franks

 

Merthyr Tydfil, Rhymni, Caerffili, Islwyn & Blaenau Gwent

Steffan Lewis

 

Mynwy, Casnewydd a Thorfaen

Janet Davies