Rhodri Glyn Thomas AC

Etholwyd Rhodri Glyn Thomas gyntaf i'r Cynulliad ym Mai 1999, gan ennill o 6,980 pleidlais. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys amaethyddiaeth a'r economi wledig, Ewrop, a materion cymdeithasol a thrafnidiaeth. Fe'i hail-etholwyd yn 2007 gyda chynnydd yn ei fwyafrif o dros 8,000, gan ei gwneud yn ail sedd fwyaf diogel y Cynulliad. Pan aeth Plaid Cymru i lywodraeth glymblaid gyda Llafur Cymru ym mis Gorffennaf 2007, penodwyd Rhodri yn Weinidog Treftadaeth. Mae yn awr yn Gadeirydd yr Is-Bwyllgor Datblygu Gwledig.

Manylion Cyswllt

rhodri.thomas@wales.gov.uk

www.rhodriglynthomas.org

Tel: 01269 597 677

Swyddfa Plaid Cymru,

37 Stryd y Gwynt,

Rhydaman,

Sir Gaerfyrddin,

SA18 3DN.