Simon Thomas AC

Simon Thomas oedd AS Plaid Cymru dros Geredigion yn ystod 2000 a 2005 gan ddal gafael ar yr etholaeth mewn isetholiad ac etholiad cyffredinol cyn colli o ddim ond 219 pleidlais.

Yr oedd yn Llefarydd yn y Senedd dros ei blaid ar yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, Trafnidiaeth, Datblygu Rhyngwladol, Ynni, a Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Ymunodd Simon â’r Pwyllgor Archwilio’r Amgylchedd yn syth wedi ei ethol yn 2000 a daeth yn un o’r aelodau fu’n gwasanaethu hwyaf ar y corff hwnnw, gan gael ei gydnabod fel llefarydd Seneddol dygn ar ran yr amgylchedd a datblygu cynaliadwy.

Cyn cael ei ethol yn AS, gweithiodd Simon fel rheolwr datblygu gwledig gyda Jig-so. Mae hefyd wedi gweithio fel swyddog gwrthdlodi, ac fel ymchwilydd i Gyngor Bwrdeistref Taf Elai. Bu’n gynghorydd sir Ceredigion am flwyddyn cyn ei ethol.

Bu Simon gynt yn Gyfarwyddydd Polisi ac Ymchwil y Blaid ac mae wedi bod â rhan arwyddocaol yn natblygiad polisïau’r Blaid dros y blynyddoedd diwethaf.

Yn dilyn etholiad 2005, fe’i cyflogwyd fel Rheolwr Datblygu Tecniwm Sir Benfro, gan ganolbwyntio ar faterion ynni.

Dros y tair blynedd diwethaf, bu’n Uwch Ymgynghorydd Arbennig i Lywodraeth Cymru, gan gynghori’r Dirprwy Brif weinidog a Gweinidogion eraill Plaid Cymru a helpu i gyflwyno rhaglen Cymru’n Un.

Mae Simon yn byw yn Aberystwyth gyda’i wraig a’i ddau blentyn.