Stopiwch roi arian i Lafur

Mae'r Blaid Lafur yma wedi bod mewn llywodraeth ers 10 mlynedd ac wedi gwneud ychydig iawn i helpu gweithwyr Cymru a'r Ddeyrnas Gyfunol. Yn ystod y cyfnod yma, mae'r diwydiant cynhyrchu wedi gweld toriadau enbyd a chyfnod di-dor o sen gan arweinwyr Llafur tuag at ur undebau sy'n gorfod "moderneiddio neu grebachu" a'r gweithwyr gyda "creithiau ar eu cefnau". Os ydych chi wedi cael digon o agwedd Llafur yna fe ddylech optio allan a stopio talu'r blaid Lafur.

Mae Plaid Cymru'n cefnogi'r undebau ac yn annog ein aelodau i ymuno ag undeb. Yn ogystal, rydym yn gwerthfawrogi gwaith gwleidyddol yr undebau ac yn credu ei bod hi'n bwysig fod pobl yn cefnogi'r cysyniad o Gronfa Wleidyddol Gyffredinol y mae nifer o undebau'n ei defnyddio i ymgyrchu o blaid mwy a gwell hawliau i bob gweithiwr.

Credwn hefyd y dylsai fod gan aelodau undeb yr hawl i benderfynu dros eu hunain a yw'r blaid Lafur yn cynrhychioli eu buddiannau. Ar y funud, nid yw nifer o aelodau undeb yn sylweddoli eu bod yn talu arian i'r blaid Lafur.

Os nad ydych eisiau i'ch arian undeb fynd i'r Blaid Lafur, yna gyrrwch e-bost at eich undeb trwy glicio ar y logo isod. Rhowch eich enw, cyfeiriad a'r dyddiad cyn ei yrru.

 

 GMB

 Aslef

 Community

 Communications and workers union

 BECTU

  Unsain

  Unite (Formerly T&GWU and Amicus)

 Usdaw

 Unity

 UCATT

 Musicians union

 Bakers, Food and Allied workers union

 

Os nad oes gennych system rheoli e-byst (e.e. outlook express) a’ch bod yn cael trafferth creu e-bost, gellir torri a gludo’r testun isod i mewn i e-bost a’i anfon at eich undeb.

FORM OF EXEMPTION NOTICE.

POLITICAL FUND (EXEMPTION NOTICE)

I give notice that I object to contributing to the Labour Party through the Political Fund of the Union, and am in consequence exempt, in the manner provided for by Chapter VI of Part 1 of the Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992, from contributing to any political fund that donates to the Labour party.