Gweithio i Blaid Cymru

 

Swyddog Cyswllt Cymunedol, Simon Thomas AC

 

Lleoliad: Swyddfa Ranbarthol Canolbarth a Gorllewin, Llanelli.

Cyflog: £19,296 i £28,287 (Band 2). Oriau gwaith: 37 awr yr wythnos.

Manylion llawn ar gael o swyddfa Simon Thomas AC:

01554 774393 linda.williams2@wales.gov.uk

neu gwefan y Cynulliad: www.cynulliadcymru.org

Mae’r Aelod Cynulliad dros ranbarth y Canolbarth a Gorllewin Cymru yn chwilio am swyddog cyswllt cymunedol rhagweithiol a threfnus i helpu i reoli’r llwyth gwaith achos a swyddogaethau gweinyddol eraill mewn swyddfa ranbarthol brysur.

Mae’r prif ddyletswyddau’n cynnwys:

Bwrw ymlaen â gwaith achos/cymunedol

Ymateb i ohebiaeth gan amrywiaeth o fudd-ddeiliaid

Trefnu cymorthfeydd a chynnal cysylltiadau yn y gymuned.

Mynychu cyfarfodydd a / neu ddigwyddiadau gyda’r Aelod Cynulliad a chynrychioli’r Aelod yn y gymuned

Mae’r meini prawf hanfodol yn cynnwys:

Profiad o swydd debyg yn ymdrin â gwaith ymchwil, gohebiaeth gymhleth a chydlynu digwyddiadau

Profiad gweinyddol ac ymwybyddiaeth o systemau swyddfa

Y gallu i gyfathrebu drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig

Profiad o ymdrin â gwybodaeth sensitif a chyfrinachol

Bydd y rôl heriol hon yn cynnig cyfle gwych i ymgeiswyr sydd am weithio mewn awyrgylch wleidyddol gyffrous a gwobrwyol.

Noder y bydd y broses benodi’n amodol ar eirda a gwiriad diogelwch.

Rydym yn eich cynghori i ddarllen manyleb lawn y swydd a’r person cyn gwneud cais am y swydd hon.

I wneud cais, dylech anfon ffurflen gais at Simon.Thomas@cymru.gov.

Dyddiad cau: 4 Ionawr 2013, 17.00

 

 

Cyfle i fod yn intern  

 Mae modd cyflawni cwrs 'intern' gyda Plaid Cymru. Os am fwy o wybodaeth neu ffurflen gais cysylltwch a CaiJones@plaidcymru.org