Newyddion diweddaraf i gefnogwyr Plaid ar draws y byd:  Bydd Plaid Cymru' n creu 'Blwyddyn Dod adref i Gymru’ fel rhan o’u cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer dyfodol twristiaeth a diwylliant Cymru. Bydd y cynllun yn cynnwys blwyddyn lawn o weithgaredd (2015 mae'n ederych yn debyg) a fydd yn hybu Cymru fel cyrchfan i dwristiaeth a diwylliant er mwyn cael manteision economaidd mawr i amrywiaeth o ddiwydiannau yng Nghymru.  Darllen mwy.

 

Plaid ar draws y Byd

Dim ots os ydych yn byw yn Ewrop neu yn yr Antartig, os ydych gyda’r Blaid mae eich cefnogaeth yn hanfodol i’n hymgyrch!

Fel y gwyddoch, bydd Cymru yn pleidleisio ar Fai 5, ac os ydych yn byw dramor am gyfnod byr a’ch bod yn dal wedi eich cofrestru i bleidleisio yng Nghymru, fe rown ni’r newyddion diweddaraf i chi am sut i wneud yn siŵr y bydd eich pleidlais yn cyfrif ar Fai 5. 

Ond os ydych wedi eich cofrestru i bleidleisio yng Nghymru neu beidio, fe all eich cefnogaeth wneud gwahaniaeth pwysig i’r hyn sy’n digwydd ar Fai 5. Dewch yma i gael gwybodaeth am bolisïau a safbwyntiau’r Blaid a’n record mewn llywodraeth, a chael y newyddion diweddaraf am yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru. 

Helpwch ni!

Mae modd i chi yn awr helpu’r Blaid o unrhyw le yn y byd trwy ymweld â’n canolfan weithredu. Gallwch ledaenu’r gair i’ch ffrindiau a’ch teulu, a siarad am weledigaeth uchelgeisiol y Blaid o symud Cymru ymlaen. Beth am argraffu Poster y Blaid ac anfon llun atom o lle’r ydych chi yn y byd?