Trosedd, cyfraith a threfn

Gofalu am bobl Cymru

Credwn y dylai materion cyfiawnder a'r heddlu gael eu penderfynu yma yng Nghymru, fel y gallwn gosod ein blaenoriaethau ni ar gyfer cadw ein strydoedd yn ddiogel. Mae gan yr Alban a Gogledd Iwerddon gyfrifoldeb dros blismona ac mae'n bryd i reolaeth dros blismona cael ei drosglwyddo i Gymru hefyd.

Mae yna gonsensws cynyddol ar gyfer datganoli'r heddlu i Gymru. Bydd Plaid Cymru yn gweithio dros y misoedd nesaf i wneud hyn yn realiti. Cymerwch olwg ar Peter Vaughan o heddlu De Cymru isod: