Undeb

Undeb yw adran swyddogol Plaid Cymru ar gyfer aelodau'r blaid sydd hefyd yn perthyn i undeb llafur.

Rydym yn lobio ar faterion lleol, cenedlaethol a rhyngwladol o fewn y Blaid a thu hwnt. Mae gennym gynrychiolyddion ar bob un o bwyllgorau rheoli'r blaid. 

http://undebcymru.blogspot.com/

Tagiauundeb