Y lluoedd arfog

Beth yw ein barn am y lluoedd arfog?

Ni chefnogodd Plaid Cymru y rhyfel yn Irac; mewn gwirionedd, yr oeddem yn groch ein gwrthwynebiad iddo. Yn fwy na hynny, arweiniodd ein ASau yr ymgyrch i uchelgyhuddo Tony Blair am droseddau rhyfel. Geilw'r Blaid yn awr am strategaeth raddol o adael Afghanistan erbyn diwedd 2011.

Wrth gwrs, yr ydym yn credu, tra'u bod yno, y dylai'r dynion a'r merched ifanc yn y lluoedd arfog gael eu hamddiffyn a derbyn gofal, felly rydym wedi galw am Ddeddf Lles Milwrol i hybu a diogelu iechyd a lles meddyliol a chorfforol aelodau o'r lluoedd arfog. Mae hyn yn cynnwys ôl-ofal cyson, cyngor cyfreithiol a chefnogaeth cwnsela i gyn-filwyr a'u teuluoedd, yn ogystal â gwell iawndal, tai, gofal iechyd a thriniaeth am gamddefnyddio alcohol a chyffuriau.

Sylwodd Plaid Cymru ar y nifer anghymesur o gyn-filwyr sydd yn y carchar, ac yr ydym wedi galw am adolygiad strategol o'r ffyrdd y rhoddir cymorth lles i gyn-filwyr.