Cynhelir yr Ysgol Haf eleni yng Nghanolfan yr Urdd, Glan-llyn ger y Bala rhwng dydd Gwener 15 Gorffennaf a dydd Sul 17 Gorffennaf.

Gan gychwyn am 3pm ar y prynhawn Gwener a gorffen am hanner dydd dydd Sul, bydd y penwythnos yn cynnwys cyfle i drafod polisi a chyfeiriad y Blaid, yn ogystal â hyfforddiant dwys ar sut i ymladd ac ennill seddi yn etholiadau’r Cyngor flwyddyn nesaf.

Mae croeso i unrhyw aelod o’r Blaid ddod, ac yn y gorffennol, bu’r Ysgol Haf yn gyfle gwych i aelodau’r Blaid o bob cwr o Gymru, ynghyd ag ymgyrchwyr o’n chwaer-bleidiau yn Ewrop, ddysgu oddi wrth ei gilydd. Yn ogystal â’r sesiynau ffurfiol, fe geir hefyd nifer o ddigwyddiadau cymdeithasol.

Darperir tri phryd y dydd, a llety hefyd i unrhyw un sy’n dod dros y penwythnos cyfan.

Os ydych yn bwriadu defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i gyrraedd Ysgol Haf gallwch gynllunio eich taith ar wefan Traveline Cymru. Yna dylid cysylltu â Dyfan Powel er mwyn trefnu lifft i’r Ysgol Haf o Lanuwchllyn neu’r Bala.

Dewis 1: Tocyn penwythnos: £39.99 (gostyngiad ar-lein o £5  - felly dim ond £34.99 pan yn talu dros y we).

Dewis 2: Tocyn Penwythnos Cynghorydd: £44.99 yn cynnwys llety, bwyd a phecyn ymgeisydd cyngor, "Llawlyfr Plaid Cymru" (pris arferol £10), Rosette y Blaid, 20 poster ffenestr a llyfr canfasio i’ch ward sydd yn cynnwys enwau’r pleidleiswyr a’r wybodaeth sydd gan y Blaid amdanynt (gostyngiad ar-lein o £5  - felly dim ond £39.99 pan yn talu dros y we)..

Dewis 3: Tocyn dydd £19.99 y dydd (gostyngiad ar-lein o £5  - felly dim ond £14.99 pan yn talu dros y we).

Gallwch dalu trwy roi’r swm cywir isod ac e-bostio [email protected] gyda manylion am ofynion bwyd, ac am docynnau cynghorydd, am ba ward yr ydych eisiau gwybodaeth.

Am fwy o wybodaeth am y ganolfan yn Glan Llyn, ewch i: 

 Os yw’n well gennych dalu dros y ffôn neu drwy’r post, cysylltwch â Dyfan Powel ar 02920 472272